Flash Cookies verwijderen


Ga naar http://www.macromedia.com/support/documentation/nl/flashplayer/help/settings_manager02.html
- Klik in het linker menu op "Het deelvenster Algemene opslaginstellingen"
- Vink het tweede selectievakje uit
- Klik in het linker menu op "Het deelvenster Opslaginstellingen website"
- Kiik op Alle sites verwijderen


Naar de startpagina