Terug naar de hoofdpagina

LEVE DE REPUBLIEK! HOERA, HOERA, HOERA!

Ik maak er nooit een geheim van dat ik tegen de monarchie ben. We leven in Nederland in een democratie en een koningshuis hoort daar niet in thuis. Ik heb geen enkele behoefte om de barricaden op te gaan en te strijden voor een republiek maar een klein hoekje op het internet eraan wijden, dat is een kleine moeite. Denk nu niet dat ik een hekel heb aan mevrouw von Amsberg of welk lid van de koonlukkke familie dan ook. Ik vind Maxima een prachtmeid en Amalia een scheetje. Daar gaat het niet om. Het gaat me ook niet om het geld dat we met zijn allen moeten opbrengen om het koonluk huis te bekostigen maar het kan gewoon niet zo zijn dat iemand een positie in onze maatschappij inneemt die verkregen is door overerving.
Het moge duidelijk zijn dat ik smul van de publicaties die mij sterken in mijn mening. Neem bijvoorbbeeld de column van Trinus Riemersma van woensdag 30 april 2008. Het jaarlijkse oranjebal vond dat jaar plaats in Franeker en Makkum. In Makkum moest de viskraam van Tjakko wijken voor het bezoek. Ik klim niet zo vaak in de pen maar dit keer kon ik het niet laten. Een ingezonden brief naar de Leeuwarder Courant. Jammer dat er behoorlijk in "geredigeerd" werd.

Op deze pagina mijn ingezonden stukje en het origineel maar nu eerst de vertaalde column van Trinus Riemersma . Daarbij dient te worden vermeld dat het daags na koninginnedag HEMELVAARTSDAG was.

En zelfs dat niet
Vandaag is Beatrix uit de hemel nedergedaald op de Voorstraat, morgen stijgt Jezus van Nazareth vanaf het Sjûkelân op naar de hemel. Het is deze week een komen en gaan van very important persons in Franeker. Het zal me worst wezen. Als republikein en atheïst voel ik me noch door de ene noch door de andere manifestatie aangesproken. Ik heb er ook geen last van. Een enkele keer in het jaar de dwazen de baas, dat moet kunnen. Agrarische dagen, PC, dan haal ik voor een paar dagen eten in huis en blijf binnen. Als ik de stad maar uit kan komen met mijn hond dan vind ik het best. De stratenmakers zijn al weken lang bezig om de kuilen en bulten te effenen. Vanzelfsprekend alleen daar waar Beatrix langs komt. De hele stad bestraten, dat wordt te duur. Alle autoos zijn gisteren de stad uit gebonjourd want de vrouw heeft een blikallergie. Langs de hele route is het zand tussen de straatstenen uitgespoten en het riool ingejaagd. Ik weet niet of dat ook vanwege Beatrix is maar het zal vast en zeker een doel dienen. De buurtverenigingen hebben geoefend in het volksdansen en de kunstenaarsclub heeft een ludieke actie voorbereid. Die zullen ze inmiddels wel uitgevoerd hebben. Gezagsgetrouwe kunstenaars, dat lijkt een contradictio in terminis maar vooruit maar, vandaag staat alles op z’n kop.
Het is maar twee dagen. Als vannacht de laatste bezopen oranjerazers vertrokken zijn, is het al bijna weer gewoon. En als Jezus het morgen wat treft met de thermiek, dan is het weer heerlijk stil. Franeker is een ouwelullenstad en dat moet het blijven. Vrijdag gaan de veegkarretjes weer door de stad en zaterdag is het markt.

Ik heb niets met Beatrix, ik heb ook niets tegen haar. Ik heb wat tegen het erfelijk koningschap. De zoon volgt de vader op, de broer volgt de broer op, dat zijn achterlijkheden uit dictaturen als in Noord-Korea en Cuba, zulke grappen moeten we hier niet hebben en niet willen hebben. In een democratie geldt dat iedereen met voldoende capaciteiten de kans moet hebben om koning of president of commissaris te worden. Maar als de meerderheid er anders over denkt, en vindt dat de democratie bij de paleistrappen ophoudt, dan moet men zich daar bij neerleggen. Men kan de democratie democratisch afschaffen of beperken. Dat hebben ze destijds in nazi-Duitsland ook gedaan. Ik vind dat dom maar ieder mens heeft het onvervreemdbaar recht om dom te zijn. En ik zal dat recht verdedigen ook want ik ben op en top een democraat. Ik ben zó democratisch dat de kat er soms van begint te spinnen.
Het is allemaal ook niet zo belangrijk. Beatrix heeft vrijwel niets te zeggen en een koningshuis kost een paar centen maar minder dan een maand oorlogvoeren in Uruzgan, denk ik.
Dat Franeker een half miljoen verkwist aan dit bezoek, vind ik vreselijk zonde. Dat geld zal wel bezuinigd moeten worden op sportverenigingen, drumbands en dorpshuizen. Maar daar staat tegenover dat de dwazen een prachtige dag hebben en misschien wel in één in klap van hun burn-outs en postnatale depressies genezen zijn.

Als positieve factor in het psychisch welbevinden van de Nederlanders speelt Beatrix een grotere rol dan Jesus, vermoed ik. Zo bezien, doet hij er verstandig aan om maar weer naar de hemel te gaan. Niemand zit op hem te wachten. Sneu, want in zijn tijd was hij een humaan en progressief mens.
Beatrix interesseert mij niet en haar familie ook niet. Ik heb het idee dat de aangetrouwden, Claus, Pieter, Maxima, Mabel, het intelligentst zijn. Maar dat doet er ook niet toe, of ze dom zijn of slim, oprecht of corrupt, aardig of hoogmoedig. De familie als zodanig zegt mij niets.
Ik begrijp niet dat mensen er zo bij weg kunnen zwijmelen.

Let op, vrijdag, voordat de veegkarretjes komen, kruipen de oranjefanaten de route die Beatrix gelopen heeft langs om de stenen af te likken waarop haar voetzolen hebben gestaan.
om van te kotsen, die slaafsheid. Ik ben trots op mijn dorpsgenoot Gemme van Burmania, die heeft ooit gezegd: “Wij Friezen knielen alleen voor God. En zelfs dat niet”.
Trinus Riemersma op 30 april in de Leeuwarder Courant.


Tjakko
Die bezoekjes van de familie von Amsberg aan Franeker en Makkum zijn natuurlijk weggegooid gemeenschapsgeld en koninginnedag is natuurlijk niet meer dan een excuus om legaal afval te dumpen (vrijmarkt!). Verjaardagen worden in Nederland in de regel in besloten kring gevierd, op kosten van de jarige zelf. Als je er zonodig een volksfeest van wilt maken, sta dan ook voor de kosten, zou ik zeggen. Niet voor de kosten van het transport van Tjakko's visbakkerij in Makkum, want het lijkt me onwaarschijnlijk dat de koningin persoonlijk verordoneerd heeft dat Tjakko met zijn viskraam in Makkum tijdelijk even uit beeld moet verdwijnen! (LC 20 maart 2008). Wie betaalt dat? Tjakko toch zelf niet zeker? De gemeente dus. Wederom een staaltje van "jild fergrieme".

dan nu het origineel:

Tjakko for president
Die bezoekjes van de familie von Amsberg aan Franeker en Makkum zijn natuurlijk weggegooid (gemeenschaps-)geld en koninginnedag is natuurlijk niet meer dan een excuus om legaal afval te dumpen (vrijmarkt!) Mevrouw von Amsberg junior had inmiddels toch beter moeten weten. Eén koekje bij de thee! En verjaardagen worden in Nederland in de regel in besloten kring gevierd, op kosten van de jarige zelf. Als je er zo nodig een volksfeest van wilt maken, sta dan ook voor de kosten, zou ik zeggen. Niet voor de kosten van het transport van Tjakko’s visbakkerij in Makkum want het lijkt me onwaarschijnlijk dat haremajes persoonlijk verordonneerd heeft dat Tjakko met zijn viskraam in Makkum tijdelijk even uit beeld moet verdwijnen! (LC van 20 maart 2008) Wie betaalt dàt. Tjakko toch zelf niet zeker? De gemeente dus. Wederom een staaltje van jild fergrieme.
Ophouden met die flauwekul, zou ik zeggen. Op 30 april allemaal de gordijnen dicht en de deur op slot. We zijn gewoon niet thuis…….
Republikeinen.nl en in dat kader ook zéker interessant, de website van Gerard Aalders
P.s. wanneer gaan die jongens van von Amsberg zich nu eindelijk eens kleden in de geest van hun vader? Donder die stropdassen toch weg.


 

Kroonprins
In het artikel van Hans Jacobs (LC 26 april 2010) over onze kroonprins staat "pikant detail daarbij: de prins is zelf lid van de Raad van State en zijn moeder is de voorzitter". Pikant detail? Een gotspe, zou ik zeggen. Schaamteloos. Hoog tijd om de democratie in Nederland te herstellen en de monarchie af te schaffen. Kijk alleen maar eens naar die foto bij het artikel. Met carnaval zou zo'n pak niet misstaan, maar ik denk niet dat deze foto met carnaval gemaakt is. Hoe komt zo'n man aan twintig centimeter onderscheidingen? Als daar nu slechts het Elfsteden- kruisje hing, maar nee, 't mut wat lieke nou? De folklore verdwijnt steeds meer in Nederland, getuige het artikel, in dezelfde editie, over volksdansen. Hoe lang nog deze folklore, die de belastingbetaler handen vol geld kost? Dan heb ik het nog niet eens over koninginnedag (geschatte kosten 3 miljoen), maar over de snoepreisjes en de privileges. Jongeheer von Amsberg schiet de ene bok na de andere. Dat moet zich straks gaan bezighouden met het land regeren. Laten we ze allemaal bij elkaar zetten, een hek eromheen en een kassa bij de toegangspoort. En dan voortaan alleen nog rondkomen van de entreekaartjes.